Phú Yên hoàn tất di dời người dân tránh cơn bão số 6