Vì sao tác giả kim tự tháp ở bảo tàng Louvre mang danh 'bậc thầy kiến trúc'?
Bảo tàng Pháp giữa lòng Abu Dhabi tráng lệ