“Đánh thức yêu thương” để bảo vệ động vật
Xem người Argentina giải cứu cá voi
Phạm Hương tham gia chiến dịch "Nói không với ngà voi“