Gặp những người khuyết tật “thích” nhặt rác
Đạp xe bán cà phê thân thiện môi trường
Sân chơi tái chế cho trẻ em ở thành phố
Nhiều học sinh thích thú nhặt rác đổi sách vở, rau sạch