Cướp giật giỏ xách, vừa chia tiền xong thì bị công an bắt
Giả vờ co giật để tri hô bắt cướp