Trà Vinh: Khoảng 10 cây xanh ngã đổ sau cơn giông
Giông lốc, nhiều cây xanh ở trung tâm TP.HCM bật gốc
Đà Nẵng, cổ thụ bật gốc đè người đi đường