Gương mặt kỳ cựu của đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump tiếp tục làm tổng thống Mỹ
Trước bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump đối mặt với 3 khủng hoảng liên tiếp