Cận cảnh bến du thuyền của Vũ “nhôm” bị Đà Nẵng xem xét thu hồi