Cứu ông lão bị bệnh hiếm gặp gần như “cầm chắc” cái chết
Mổ cứu bệnh nhân bị ngất xỉu trong vườn vì khối u tim hiếm gặp
Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện bệnh hiếm gặp về mật