Bác sĩ Nhật Bản cắt khối ung thư sớm cứu bệnh nhân ở Huế
Trí tuệ nhân tạo giúp chẩn đoán ung thư nhanh hơn