Bệnh viện Chợ Rẫy: Chăm sóc đặc biệt 2 nạn nhân bị phóng điện