Soobin Hoàng Sơn lý giải việc gắn mác 16+ cho MV “Nếu ngày ấy“
Ra mắt quyển sách dành cho người trẻ bị trầm cảm