Nhìn lại tròn 1 tháng Việt Nam nỗ lực chống lại dịch bệnh Covid-19
Bản tin về virus corona ngày 8.2.2020: Bảo vệ sức khỏe trong đại dịch