Cán bộ xã bị lưỡi máy cắt cỏ chém đứt lìa cánh tay