Được cứu sống, ngư dân quay lại Trường Sa bám biển