Gắp con đỉa còn sống trong cổ họng bé trai thích uống nước suối