Bụng ngày càng to, tưởng do ăn nhậu ai ngờ khối u mỡ 7,3 kg