Tên lửa bắn từ Dải Gaza, thủ tướng Israel phải ẩn nấp