Trần Quyết Chiến vô địch châu Á, hạng 3 thế giới billiards carom 3 băng
"Hot girl” billiards châu Á chuẩn bị đấu với cao thủ Việt Nam
Ngạc nhiên: Một đường cơ kéo dài suốt 2 phút