Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tại sao phụ nữ TP.HCM đẻ ít?“
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải biết sợ dân không hài lòng"
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục gặp gỡ cử tri tại quận 2
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về ‘thành phố thông minh’