Mưu sinh khốn khó nơi lòng hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc