Bị ngứa khắp cơ thể, người dân vẫn đổ xô đi tắm biển Đà Nẵng