Thuyền trưởng kể chuyện thoát chết trong bão số 12