Robot của cảnh sát phá bom trên đường phố Hồng Kông
Trung Quốc tẩy chay bóng rổ nhà nghề Mỹ vì chuyện Hồng Kông