Emily dừng hát 3 năm để sinh con: “Tôi đã nghĩ không thể quay lại”
Thử thách hiểu ý nhau bóc trần bí mật hôn nhân BigDaddy – Emily