Ngắm hơn 100 người đẹp trình diễn flashmob mời du khách đến với biển Đà Nẵng