Trần Quyết Chiến vô địch châu Á, hạng 3 thế giới billiards carom 3 băng
Mã Minh Cẩm giành chức vô địch Billiards Carom 1 băng châu Á
"Hot girl” billiards châu Á chuẩn bị đấu với cao thủ Việt Nam
Trần Quyết Chiến xuất sắc đánh bại cơ thủ số 1 thế giới