Phi công nữ Trung Quốc 'vùng lên' đòi bình đẳng
Có bao nhiêu nữ thuỷ thủ trên chiến hạm lớn nhất Nhật Bản?