Bình Định bị thiệt hại nặng vì bão số 5
Tài sản khủng của gia đình ông Trần Bắc Hà ở Bình Định