Cháy dữ dội trụ điện gió 70 tỉ đồng cao 80 mét ở Bình Thuận
Người Sài Gòn thích thú với gốm Nhật Bản đồng giá 80 ngàn/kg