Đi bán trái cây lấy tiền lập “mái ấm” cưu mang đàn chó bị bỏ rơi
Đàn cá trê bạch tạng đẹp mắt của lão nông Cần Thơ