Biti's nhận sai sót trong phim ngắn 'Chuyến đi của thanh xuân'