Cám cảnh người dân trườn qua cổng chợ như “lính đặc công”