Thỏa thuận mua 300 máy bay Airbus, Trung Quốc gửi tín hiệu đến Mỹ?