Ở Ý có môn thể thao vừa đá bóng vừa đánh nhau
Cầu thủ húc bay nhân viên y tế