Thu giữ 139 bình khí cười
Kiểm tra tình trạng sử dụng bóng cười ở phố đi bộ Bùi Viện
Bóng cười “đại náo” giới trẻ Đà Nẵng về đêm