Chơi nổi, Beckham mời Neymar kí hợp đồng 10 năm
David Beckham mua đất xây sân vận động ở Mỹ