Đội tuyển nữ Việt Nam bị đón trễ, phải đổi phương án tập
Huỳnh Như: "Lúc đó không nghĩ gì luôn, tự nhiên...cởi thôi"