'Ký sinh trùng' lại được vinh danh, đường tới Oscar rộng mở?
 Brad Pitt và Angelina Jolie tái hợp
Angelina Jolie phải châm cứu vì liệt nửa cơ mặt
Brad Pitt ủng hộ Donald Trump?