Du học 101: Sau Brexit, nước Anh chỉ còn 7/10 điểm
Nhà sản xuất whisky Scotland lạc quan với Brexit
Đàm phán Brexit chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo
Thống đốc ngân hàng Anh: 'Brexit làm tăng tỷ lệ lạm phát'