Trung vệ đội tuyển chọn U.19 được tiến cử dự World Cup