Giải vàng Siêu mẫu 2018: “Nếu có cám dỗ, tôi sẽ vượt qua“