HLV Chung Hae-seong úp mở khả năng ra sân của Công Phượng