Khổ sở vì sống chung với bụi gần 10 năm
Dân Gò Vấp: “Sống lâu nên quen bụi rồi!“
Người dân An Sương khốn khổ vì bụi
Chịu hết nổi với xe tải, dân bức xúc chặn đường