Bún bò huế ngã ba Đinh Bộ Lĩnh, hơn 20 năm níu chân thực khách
Bún bò Huế: Là món ăn hay thương hiệu?