Bắt 3 đối tượng vận chuyển hơn 10 kg ma túy
Cô gái trẻ tiếp thị bia có nghề tay trái đi buôn ma túy