Mới lãnh án tử hình, lại nhận thêm án chung thân vì buôn ma túy
Vượt biên mua ma túy, bị phát hiện ném vào bụi chuối