Vượt biên mua ma túy, bị phát hiện ném vào bụi chuối