Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.000 tỉ đồng
 Thấy gia cảnh tên trộm khó khăn, người mất của không đòi 540 triệu đồng