Hơn 42.000 người tử vong vì Covid-19, thế giới có 857.480 ca nhiễm
Người hầu Nữ hoàng Anh nhiễm Covid-19
Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức vượt 50.000