Trùng tên nhau, Anh Tú bị book nhầm show và cái kết